قرارگاه سایبری بصیرت

در این زمانه بصیرت از هوا واجب تر است.

نامعادله؟!

از دست نوشته های شهید احمدرضا احدی ، بسیجی داوطلب و دانشجوی نخبه پزشکی                                                                                                       چه کسی می داند جنگ چیست؟چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
خرداد 93
1 پست